Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o finansowanie kształcenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Praca w Portugalii i Wielkiej Brytanii

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES prowadzona jest rekrutacja kandydatów do pracy w Wielkiej Brytanii i Portugalii.

Ogłoszenie o naborze do zawodowej służby wojskowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że Jednostka Wojskowa Nr 4071 w Żaganiu będzie prowadziła nabór do zawodowej służby wojskowej

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że środki Funduszu Pracy przeznaczone na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych w 2017 r. zostały w całości zaangażowane.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmiana najniższego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2018 roku wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy wzrośnie do poziomu 2100 złotych brutto a minimalna stawka godzinowa 13,70 złotych brutto.

UWAGA!!! Zwrot nadpłaconego podatku 2016-2019

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

Sięgnij po 7 000,00 złotych bonu na zasiedlenie!!!

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach zaprasza osoby bezrobotne do 30 – tego roku życia do składania wniosków o przyznanie pomocy w formie „Bonu na zasiedlenie”.

Więcej kompetencji - więcej możliwości!

Zapraszamy osoby zainteresowane kształtowaniem kompetencji informatycznych oraz z zakresu języka angielskiego.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827). W związku z powyższym w oparciu o przepisy tej ustawy będzie pobierana opłata skarbowa od niektórych wydawanych przez tutejszy Urząd...

Komunikat

Informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła do Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach raporty o osobach bezrobotnych, które w okresie posiadania statusu bezrobotnego jednocześnie pracowały, wykonywały inną pracę zarobkową (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub otrzymały świadczenie z innych źródeł.

Wyświetlanie 1 - 10 z 11 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę